Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 47 Bydgoszcz, 19 maj 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
771 nr 132/2003 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego 2095
UCHWAŁY:
772 nr VI/32/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie 2096
773 nr VI/34/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 stycznia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso 2099
774 nr IV/26/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wąpielsk, pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali 2100
775 nr VII/37/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zasad rejestracji i ewidencji psów, zachowania względów bezpieczeństwa i obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe 2101
776 nr VII/38/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Pruszcz 2102
777 nr VII/39/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/99 Rady Gminy Pruszcz z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Serocku 2103
778 nr VII/40/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie wstrzymania dowozu ścieków do oczyszczalni ścieków w Pruszczu 2103
779 nr III/12/03 Rady Gminy Osie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2103
780 nr VI/9/61/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Mieście Mrocza 2104
781 nr VI/10/62/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Mrocza we wsiach: Białowieża, Jadwigowo, Orlinek, Drzewianowo, Drążno, Modrakowo, Krukówko, Rościmin, Samsieczynek, Konstantowo, Wiele, Orle, Witosław i Wyrza 2110
POROZUMIENIA:
782 zawarte w dniu 30 stycznia 2003 r pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 2139
783 zawarte w dniu 24 lutego 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu w Toruniu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 2140
784 zawarte w dniu 24 lutego 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Zarządem Powiatu w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem 2141
785 zawarte w dniu 23 kwietnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim w sprawie pośrednictwa paszportowego 2142
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]