Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 46 Bydgoszcz, 15 maj 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
753 nr IV/30/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 124/5 położonej we wsi Kołaczkowo, Gmina Szubin 2047
754 nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 277/1 położonej we wsi Szkocja, Gmina Szubin 2050
755 nr IV/32/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 227/8 i 227/17 położonych we wsi Szkocja, Gmina Szubin 2053
756 nr IV/34/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 78/8 położonej we wsi Samoklęski Małe, Gmina Szubin 2056
757 nr IV/35/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Zamość, Gmina Szubin 2059
758 nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2063
759 nr VII/58/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 2064
760 nr VII/59/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchola w latach 2003 - 2007 2065
761 nr VII/60/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchola 2073
762 nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawach: statutów sołectw i osiedli, likwidacji sołectwa Wypaleniska, likwidacji osiedla Rudy, likwidacji sołectwa Kujawska i powstania osiedla Kujawskiego, zmiany granic sołectwa Otorowo - Makowiska 2075
INFORMACJE:
763 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w roku 2003 2076
764 ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu chełmińskiego w 2003 r 2077
765 obwieszczenie nr 6/2002 Przewodniczącego Rady Miasta Torunia z dnia 2 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędów 2077
766 obwieszczenie nr 1/2003 Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 maja 2003 r. o sprostowaniu błędów 2077
767 z dnia 9 kwietnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/530-A/6/2003/II/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2079
768 z dnia 17 kwietnia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/865A/1422/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/533A/1422/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Strzelno, w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2083
769 z dnia 25 kwietnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/138-A/4/2003/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2084
770 z dnia 29 kwietnia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/222B/530/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/235A/530/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 2090
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]