Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 45 Bydgoszcz, 13 maj 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
727 nr 64/03 z dnia 1 kwietnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 1995
728 nr 122/2003 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Zbójnie 1995
729 nr 123/2003 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chełmży 1996
730 nr 124/2003 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świeciu nad Osą 1997
731 nr 125/2003 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dragaczu 1998
732 nr 126/2003 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Więcborku 1999
733 nr 128/2003 z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubaniu 2000
UCHWAŁY:
734 nr 23/03 Rady Gminy Rypin z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2001
735 nr 11/VI/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławka na prawach powiatu na 2003 r 2002
736 nr V/4/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2004
737 nr VI/27/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeziora Wielkie 2007
738 nr VI/32/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019
739 nr IV/33/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2019
740 nr IV/34/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu i metali kolorowych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 2024
741 nr IV/35/2003 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2025
742 nr IV/36/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie przyznawania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, wyrażania zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalania wysokości oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na raty 2026
743 nr IV/41/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie działającej na prawach szkoły publicznej 2027
744 nr IV/47/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Janowiec Wielkopolski 2028
745 nr IV/48/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmian w statucie Rady Osiedla dla Miasta Janowca Wielkopolskiego 2029
746 nr IV-21/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2029
747 nr IV-25/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Bądkowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 2030
748 nr IV-26/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do dróg gminnych 2030
749 nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork 2031
750 nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Więcborku w referendum ogólnokrajowym zarządzonym po raz pierwszy od wejścia w życie ustawy o referendum ogólnokrajowym 2041
751 nr VIII/53/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie miasta i gminy obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 2043
752 nr VIII/54/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Więcbork 2043
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]