Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 44 Bydgoszcz, 09 maj 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
713 nr IV/23/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i zakładów budżetowych na 2003 r 1966
714 nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Brodnicy 1967
715 nr IV/28/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutów Osiedli Miasta Brodnicy 1975
716 nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz ich najemców i określenia zasad ich sprzedaży 1975
717 nr IV/27/03 Rady Gminy Choceń z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia 1979
718 nr V/31/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2003 1983
719 nr V/32/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2002 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 1984
720 nr V/34/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dla Miasta Golubia-Dobrzynia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1984
721 nr V/35/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1985
722 nr V/39/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/315/2001 w sprawie określenia zasad ustalania poboru i wysokości stawek opłaty targowej 1985
723 nr V/37/2003 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania Straży Miejskiej w Golubiu-Dobrzyniu i nadania jej Regulaminu Organizacyjnego 1986
724 nr V/33/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1988
725 nr V/29/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1989
726 nr VII/133/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze zwolnień i ulg 1990
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]