Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 42 Bydgoszcz, 05 maj 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
686 nr IV/40/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osięcinach 1831
687 nr V/28/2003 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzuze dla wybranego obszaru dotyczących przywrócenia funkcji produkcji rolnej dla obszaru położonego we wsi Ostrowite w obowiązującym miejscowym planie przeznaczonego pod usługi oświaty symbol 23 UO 1833
688 nr V/29/2003 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzuze dla wybranych obszarów 1839
689 nr V/32/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie zmian w zasadach sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych będących własnością gminy przyjętych uchwałą nr XXXI/165/98 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 czerwca 1998 r 1848
690 nr IV/21/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2003 r 1848
691 nr IV/24/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicy Kujawskiej 1849
692 nr IV/25/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej 1850
693 nr IV/28/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1852
694 nr 47/2003 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej w uchwale budżetowej na rok 2003 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1853
695 nr V/29/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1853
696 nr V/30/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Baruchowo 1854
697 nr V/32/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2003 r 1855
698 nr V/33/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2003 r 1855
699 nr V/34/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2003 r 1856
700 nr V/37/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/122/2001 Rady Gminy Baruchowo z dnia 26 lutego 2001 r. (w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych) 1856
701 nr V/21/03 Rady Gminy Kikół z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kikole 1858
702 nr V/25/03 Rady Gminy Kikół z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Kikole 1860
703 nr VI/36/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie 1872
704 nr IV/36/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Bukowiec obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1872
705 nr IV/40/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych 1873
706 nr VI/13/65/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/5/14/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 6 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 1873
707 nr VI/1/53/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 r 1874
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]