Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 41 Bydgoszcz, 25 kwiecień 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
669 nr 10/2003 z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie podziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego na obwody łowieckie 1775
UCHWAŁA
670 nr 39/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Sulnowo dla działek nr 81, 80/2, 27/1, 27/2, 26, 20/1, 20/2, 19/1, 19/2, 19/7, 19/10, 18, 18/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 16, 15, 12/1, 12/2, 11/1, 11/2, 10/1, 10/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 8/1, 8/2, 7/1, 6, 5, 4 oraz części działki 7/2 1805
INFORMACJE:
671 z dnia 19 marca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/383B/1333/W/OPO/2003/AJ zmieniającej zakres i przedmiot działalności prowadzonej przez Elektrociepłownię 1813
672 z dnia 21 marca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1422-A/4/2003/IV/RO zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Strzelno prowadzącego działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego p.n. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Strzelnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1813
673 z dnia 21 marca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/45-A/9/2002/I/MJ odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla 1818
674 z dnia 28 marca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/33-A/5/2003/IV/AK zatwierdzającej taryfę dla 1818
675 z dnia 3 kwietnia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/172C/209/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/187B/209/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez OPEC GRUDZIĄDZ sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1823
676 z dnia 3 kwietnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/885B/1571/W/OPO/2003/AJ zmieniającej nazwę, formę prawną, statystyczny numer identyfikacyjny REGON oraz zakres i przedmiot działalności prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 1823
677 zarządzenie nr 10/2003 Starosty Mogileńskiego z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach 1824
678 ogłoszenie Starosty Toruńskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Powiecie Toruńskim 1825
679 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1825
680 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego 1825
681 ogłoszenie Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Golubiu - Dobrzyniu w roku kalendarzowym 2003 1825
682 zarządzenie nr 8/2003 Starosty Włocławskiego z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 1826
683 zarządzenie nr 12/2003 Starosty Powiatu Radziejowskiego z dnia 24 marca 2003 r. w prawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Powiecie Radziejowskim 1826
684 zarządzenie nr 7/2003 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1826
685 ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w roku 2003 r 1827
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]