Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 40 Bydgoszcz, 24 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
652 nr II/12/2002 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 1731
653 nr III/21/2003 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwalę nr XXXV/214/2002 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Rypińskiego 1731
654 nr III/21/02 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1732
655 nr IV/29/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowie 1733
656 nr IV/30/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1733
657 nr IV/32/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1734
658 nr IV/19/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Raciążek 1736
659 nr V/33/2003 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/141/97 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 30 października 1997 r. (w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bytoniu) 1750
660 nr V/34/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w zakresie obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Bytoń 1750
661 nr VII/35/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kcynia 1751
662 nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz niektórych innych podatków, określenia inkasentów, a także wysokości wynagrodzeń za inkaso 1763
663 nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 5 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania lokali stanowiących mienie Gminy Kcynia 1764
664 nr IV/33/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1764
665 nr V/58/2003 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały (w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeżno) 1769
666 nr V/31/2003 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/253/2002 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 4 września 2002 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających 1769
667 nr VI/9/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2003 r 1769
668 nr VI/17/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 1770
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]