Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 4 Bydgoszcz, 29 styczeń 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
62 nr XXXI/338/2002 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 186
63 nr IV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia 186
64 nr IV/20/02 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych 190
65 nr III/21/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa Chełmińska 191
66 nr III/22/02 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska 200
67 nr 31/02 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej odcinka ul. Grudziądzkiej od ul. Wielki Rów do 204
68 nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kruszwicy obejmujących działkę nr 37/23 i nr 43/8 - Zakłady Tłuszczowe 208
69 nr 26/III/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Dragacz, w części obejmującej działkę nr 46/4 i część działki nr 46/3 we wsi Stare Marzy 212
70 nr 27/III/02 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Gminie Dragacz obejmującego w Górnej Grupie działki nr 42/1 i 43/1 oraz w Starych Marzach działkę nr 33 216
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]