Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 37 Bydgoszcz, 18 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
636 nr III/23/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1582
637 nr III/28/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Budownictwa i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota 1583
638 nr IV/26/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży alkoholu zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Bytoń 1588
639 nr IV/32/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r 1589
640 nr IV/33/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zakrzewo 1590
641 nr IV/37/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzewo 1600
642 nr V/10/47/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/279/84/01 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2001 r w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mroczy 1603
643 nr IV/31/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłków wydawanych w szkołach podstawowych i gimnazjum 1604
644 nr IV/27/2003 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 1604
645 nr IV/38/2003 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński 1605
646 nr VI/30/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pęperzynie 1606
647 nr VI/32/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/318/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2002 r. zmieniającej uchwałę nr VII/42/99 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Więcborku 1614
648 nr VI/33/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/316/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie założenia gimnazjum w Jastrzębcu 1614
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]