Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 36 Bydgoszcz, 14 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
630 nr VI/36/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Wiewiórczyn 1542
631 nr VI/37/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Rogowo przy ulicy Spokojnej i przy ulicy Przybrzeżnej 1549
632 nr VI/38/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 108 położonej we wsi Skórki 1556
633 nr VI/39/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogowo terenów położonych we wsiach Cegielnia i Niedźwiady, przeznaczonych do zalesienia 1561
634 nr VI/34/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Gostycyn, Łyskowo i Pruszcz 1565
635 nr IV/23/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Piotrków Kujawski w części dotyczącej terenu nad jeziorem Głuszyńskim obejmującego w obrębie Wymysłowo-Stawiska działki nr 230/7, 230/26, 230/32 i 230/33, oraz części działek nr 230/36 i 232/21 1574
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]