Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 35 Bydgoszcz, 11 kwiecień 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
608 nr 8/03 z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uznania za rezerwaty przyrody 1503
609 nr 9/2003 z dnia 24 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 4/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 1503
UCHWAŁY:
610 nr IV/17/2003 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Świedziebnia 1503
611 nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno na 2003 r 1504
612 nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Wąbrzeźno 1505
613 nr V/25/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Górzno 1509
614 nr V/27/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2003 r 1530
615 nr 68/03 Rady Miasta Torunia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego w budynku przy ul. Nad Strugą 3, realizowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budlex sp. z o.o. w Toruniu 1531
616 nr 69/03 Rady Miasta Torunia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu regulowanego w budynku przy ul. Szosa Okrężna 6 g-j, realizowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budlex sp. z o.o. w Toruniu 1531
617 nr V/21/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Papowo Biskupie na 2003 r 1531
618 nr VI/46/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Miasta Chełmna obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu 1532
619 nr VI/25/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 1533
620 nr IV/40/03 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały nr XXVI/136/2001 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Chełmińskiego 1533
621 nr VIII/36/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2003 r 1533
622 nr IV/19/03 Rady Gminy w Książkach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1534
623 nr IV/21/03 Rady Gminy w Ksiażkach z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Książkach nr II/10/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 1535
624 nr VI/44/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Mogilno obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1535
625 nr V/26/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1536
626 nr V/33/2003 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 1537
627 nr VII/38/2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1537
628 nr VI/25/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r 1538
629 nr IV(22)2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1539
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]