Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 33 Bydgoszcz, 09 kwiecień 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
587 nr 67/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grążawach 1414
UCHWAŁY:
588 nr XXIX/491/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nazwania im. Jana Pawła II skweru położonego w Żninie przy ul. 700-lecia i nazwania im. Błogosławionej Marii Karłowskiej ulicy zlokalizowanej w Żninie pomiędzy ul. 700-lecia a ul. Św. Floriana 1416
589 nr IV/33/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Składowiska Odpadów Komunalnych w Wawrzynkach 1416
590 nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin 1416
591 nr IV/17/02 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2003 r 1421
592 nr IV/21/2002 r. Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1422
593 nr IV/22/2002 r. Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Więcbork 1424
594 nr VI/36/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grudziądz 1426
595 nr V/29/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1435
596 nr V/30/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bobrowo 1436
597 nr IV/24/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Jeżewo 1437
598 nr V/16//2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ciechocin 1448
599 nr V/19/2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2003 r 1454
600 nr V/20/2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia niektórych uchwał dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych 1454
601 nr VI/69/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej, w roku budżetowym 2003 1455
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]