Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 32 Bydgoszcz, 08 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
582 nr V/24/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usługi komunalne 1374
583 nr V/27/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutów Sołectw 1374
584 nr IV/29/2003 Rady Gminy Wielgie z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy Wielgie 1397
585 nr VI/31/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich w Barcinie 1409
586 nr VI/34/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/230/97 dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 1410
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]