Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 31 Bydgoszcz, 04 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
570 nr XXVI/177/2002 Rady Gminy Topólka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Gminy Topólka w latach 2002 - 2006 1338
571 nr XXVI/174/02 Rady Gminy Topólka z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXXIII/190/93 Rady Gminy Topólka z 16 lipca 1993 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 1339
572 nr XXVIII/187/02 Rady Gminy Topólka z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Paniewek 1340
573 nr II/15/2002 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łasin 1344
574 nr II/15/02 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty targowej 1359
575 nr III/18/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy - Miasto Grudziądz obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1359
576 nr IV/22/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej 1360
577 nr III/19/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 1360
578 nr XXVII/184/02 Rady Gminy Topólka z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/165/02 Rady Gminy Topólka z 30 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia sieci dróg gminnych 1364
579 nr II/22/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowiec 1364
580 nr 16/02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków 1365
581 nr XLIV/209/2002 Rady Gminy Raciążek z dnia 10 września 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 1368
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]