Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 30 Bydgoszcz, 03 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
551 nr IV/46/03 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Włocławskiego z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego za 2002 r 1299
552 nr IV/48/03 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów 1300
553 nr IV/19/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2003 r 1301
554 nr IV/20/2003 Rady Gminy Rogóźno dnia 12 lutego 2003 r. w spawie Statutu Gminy 1302
555 nr IV/21/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1316
556 nr 54/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lutego 2003 r. o zmianie uchwały nr 1084/2002 Rady Miasta Torunia w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Torunia 1319
557 nr 55/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Toruń lokali socjalnych i ustalenia lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 1323
558 nr 56/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej w Toruniu 1324
559 nr VI/39/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 1325
560 nr IV/24/03 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 24 lutego 2003 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 1327
561 nr IV/29/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 1328
562 nr IV/22/03 Rady Gminy Gruta z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Gruta na 2003 r 1329
563 nr IV/27/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla składowiska odpadów komunalnych w Bysławku Gmina Lubiewo 1329
564 nr VI/50/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Inowrocław obowiązku ewidencjonowania tożsamości osób dostarczających złom oraz jego ilości i asortymentu 1332
565 nr VI/52/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 1 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2003 r 1332
566 nr V-37/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie nałożenia na przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu żeliwnego i metali nieżelaznych na terenie Gminy i Miasta Janikowo obowiązku ewidencjonowania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 1332
567 nr V-41/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr III-12/2002 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku 1333
568 nr V/22/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1333
569 nr IV/26/2003 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne 1335
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]