Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 3 Bydgoszcz, 27 styczeń 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
25 nr 1/2003 z dnia 13 stycznia 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 52/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny 124
UCHWAŁY:
26 nr XXXVI/266/02 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jabłonowo Pomorskie w rejonie ul. Grudziądzkiej 124
27 nr XXXVI/267/02 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jabłonowo Pomorskie, w rejonie ul. Grudziądzkiej 127
28 nr XXXVI/268/02 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jabłonowo Pomorskie, w rejonie ul. Wigury i Urzędowej 131
29 nr XXXVI/269/02 Rady Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 września 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jabłonowo Pomorskie, w rejonie ul. Gen. Sikorskiego 134
30 nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno - usługową i mieszkaniową części działki nr 74/3 we wsi Świdwie Gmina Sępólno Krajeńskie 137
31 nr III/18/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową, wykonywane przez organy gminy 142
32 nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Skępe liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków podawania tych napojów 142
33 nr III/19/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów 143
34 nr II/9//2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2003 r 144
35 nr II/10/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/99 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 144
36 nr II/18/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 145
37 nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, ustalenia wysokości tych opłat i sposobu ich pobierania 145
38 nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wynagrodzenia inkasentów tej opłaty, na rok budżetowy 2003 147
39 nr III/23/02 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej i sposobu jej poboru 150
40 nr III/25/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 151
41 nr III/27/02 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletów publicznych oraz sposobu jej poboru na terenie Miasta Nakła nad Notecią, na rok budżetowy 2003 152
42 nr III/21/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie nałożenia na przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu żeliwnego i metali nieżelaznych na terenie Miasta Inowrocławia obowiązku ewidencjonowania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 152
43 nr II/8/2002 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/215/02 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 153
44 nr IV/25/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Nowa Chełmża obejmującej teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z działalnością usługową 153
45 nr III/21/2002 Rady Gminy Osielsko z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 158
46 nr 29/02 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 158
47 nr 25/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Świecie 158
48 nr 28/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia wzoru formularzy na podatek rolny i leśny 169
49 nr III/19/2002 Rady Gminy Zbójno z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 169
50 nr III/16/2002 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 grudnia 2002 r w sprawie określenia wzorów formularzy 174
51 nr III/31/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży 174
52 nr 21/02 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dębowa Łąka 175
53 nr III/21/02 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r. oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 176
54 nr III/25/2002 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości 177
55 nr III/26/2002 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny 177
56 nr III/27/2002 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek leśny 178
57 nr IV/17/02 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Wąbrzeźno obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 178
58 nr 33/02 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 178
59 nr 34/02 Rady Miasta Torunia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia Straży Miejskiej w jednostkę budżetową pod nazwą Straż Miejska w Toruniu i nadania jej regulaminu.................................................................................................................................. 179
OBWIESZCZENIA:
60 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2002 r. o zmianach w składach rady gminy, rad powiatów......................................................................................................... 183
61 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianach w składzie rad powiatów.............................................................................................................................. 183
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]