Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 29 Bydgoszcz, 02 kwiecień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
539 nr VI/27/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2003 r 1254
540 nr IV/29/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/172/2000 Rady Gminy Rojewo z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Rojewo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 1255
541 nr IV/20/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiących wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów do tego uprawnionych 1255
542 nr V/26/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1256
543 nr 1/V/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego między ulicami Chopina, Leśna, Aleją Kazimierza Wielkiego, terenem cmentarza komunalnego oraz PKP (kierunek Toruń-Kutno i bocznica) 1257
544 nr 6/V/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie nałożenia na przedsiębiorców prowadzących punkty skupu złomu żeliwnego i metali nieżelaznych na terenie Miasta Włocławek obowiązku ewidencjonowania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 1268
545 nr VI/35/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudziądz na 2003 r 1268
546 nr IV/19/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1269
547 nr IV/21/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 1270
548 nr IV/29/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta 1282
549 nr IV/23/2003 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Powiatu Brodnickiego 1294
550 nr IV/30/2003 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i najem pojemników 1294
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]