Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 27 Bydgoszcz, 31 marzec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
521 nr XVI/192/2001 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Pędzewo dot. terenu powierzchniowej eksploatacji (działka nr 265/1) 1179
522 nr XIX/224/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Górsk - tereny mieszkaniowe, zagrodowe i rekreacyjne (działki numer 439, 441/8, 431 - część, 193/1, 194/1, 195/1, 197/1, 340/5, 201/1, 202/1, 351/4, 172/3, 422/22, 422/23, 422/24, 422/25, 417/3, 417/4) 1181
523 nr IV/31/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim 1190
INFORMACJE:
524 z dnia 19 lutego 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/398A/688/W/OPO/2003/AJ, nr PCC/415A/688/W/OPO/2003/AJ i nr WEE/65A/688/W/OPO/2003/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej Janikowskim Zakładom Sodowym JANIKOSODA S.A. z siedzibą w Janikowie 1190
525 z dnia 3 marca 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1016A/231/U/OPO/2003/AJ i nr PCC/468B/231/U/OPO/2003/AJ w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła udzielonych Zakładowi Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie 1191
526 z dnia 6 marca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/852-A/5/2003/I/ED zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Urządzeń Chemicznych 1192
527 z dnia 14 marca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/537-A/5/2003/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Mogilno prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 1195
528 z dnia 17 marca 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/176A/748/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/190A/748/W/OPO/2003/AJ w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła udzielonych przedsiębiorcy 1200
529 z dnia 18 marca 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/658C/2254/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/692A/2254/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez Gminę Gniewkowo prowadzącą działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Gniewkowie, określonego w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 1200
530 obwieszczenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2003 r 1201
531 z dnia 11 marca 2003 r. Prezydenta Miasta Torunia w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania w bieżącym roku mieszkańca w domu pomocy społecznej 1201
532 zarządzenie nr 10/2003 Starosty Inowrocławskiego z dnia 12 marca 2003 r. w ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2003 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski 1202
533 zarządzenie nr 5/203 Starosty Tucholskiego z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej Gmina Tuchola w roku 2003 1202
534 ogłoszenie Prezydenta Grudziądza z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej 1202
535 z dnia 17 marca 2003 r. Prezydenta Miasta Włocławka w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej we Włocławku 1203
536 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2003 r 1203
537 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej 1203
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]