Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 25 Bydgoszcz, 26 marzec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
501 nr XXIX/493/2002 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1075
502 nr III/26/2002 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zakrzewo 1080
503 nr III/29/2002 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Zespół Obsługi Szkół i nadania statutu 1081
504 nr V/27/03 Rady Gminy Dobre z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Dobre obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1083
505 nr V/41/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ewidencjonowania dostawców złomu metali żelaznych i nieżelaznych 1084
506 nr V/43/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/336/01 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla Gimnazjum nr 1 w Tucholi, Gimnazjum nr 2 w Stobnie oraz szkół podstawowych na terenie Gminy Tuchola 1084
507 nr V/18/2003 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Boniewo 1085
508 nr V/19/2003 Rady Gminy Boniewo z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie 1085
509 nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowe 1086
510 nr V/41/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Nowe na 2003 r 1099
511 nr IV/21/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2003 r. 1099
512 nr IV/22/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lisewo 1100
513 nr IV/19/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Golub-Dobrzyń 1105
514 nr IV/36/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie podziału sołectwa Wolwark 1116
515 nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Wałdowie złożonego ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wałdowie 1116
516 nr VII/38/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lutowie im. 1117
517 nr VII/43/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie 1118
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]