Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 24 Bydgoszcz, 25 marzec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
486 nr VI/30/2003 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chełmża 1039
487 nr IV/33/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 1042
488 nr IV/37/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Lubanie obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 1045
489 nr V/23/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 Lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/286/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 września 2002 r. w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie 1045
490 nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia herbu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1046
491 nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia flagi Miasta i Gminy Solec Kujawski 1048
492 nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia pieczęci Miasta i Gminy Solec Kujawski 1050
493 nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Mieście i Gminie Łabiszyn 1052
494 nr V/38/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Mogilno 1056
495 nr IV/32/2003 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Świecie nad Osą na rok 2003 1057
496 nr IV/34/03 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1057
497 nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia pomocy społecznej w postaci posiłków wydawanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchola 1058
498 nr IV/31/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuchowo 1059
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
499 z dnia 20 marca 2003 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1070
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
500 z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły (sygn. akt II SA/GD 1027/00) 1070
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]