Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 23 Bydgoszcz, 21 marzec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
452 nr IV/20/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Gniewkowa. 996
453 nr III/23/02 Rady Gminy Topólka z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 996
454 nr 14/2003 Składu Orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Brzuze w uchwale budżetowej gminy na 2003 r 997
455 nr 4/2003 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lubicz na 2003 r. oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 997
456 nr 29/2003 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia w uchwale budżetowej gminy na 2003 r. oraz o prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 997
457 nr 7/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Więcbork na 2003 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 998
458 nr 11/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 r. prognozy długu Gminy Gostycyn 998
459 nr IV/24/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 998
460 nr IV/28/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych 999
461 nr 55/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia 1000
462 nr 56/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania osobom fizycznym prawnym i jednostkom organizacyjnym z terenu Miasta i Gminy Świecie pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji do celów bytowych i grzewczych zasilanych gazem ziemnym, butlowym i ze zbiorników, energią elektryczną, olejem opałowym oraz drewnem i trocinami 1005
463 nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców oraz ustalenia oprocentowania nie spłaconych części należności w przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty 1006
464 nr 6/2003 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Inowrocław na 2003 r 1008
465 nr 12/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opinii o załączonej do budżetu Gminy Osielsko prognozie długu 1008
466 nr 9/2003 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2003 r. oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 1008
467 nr IV/31/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1009
468 nr 19/V/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1009
469 nr 20/V/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007 1013
470 nr 21/V/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1014
471 nr III/15/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1016
472 nr III/17/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Dąbrowa 1017
473 nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 1027
474 nr V/26/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobrowo na 2003 r 1028
475 nr V/28/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu na terenie Gminy Bobrowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu 1029
476 nr V/38/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2003 r 1029
477 nr V/40/03 Rada Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1030
478 nr VI/53/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu na terenie Gminy Kruszwica obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i ilości 1031
479 nr VI/89/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy 1031
480 nr VI/90/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 1032
481 nr VI/91/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany statutu Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy 1032
482 nr VI/101/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 1033
483 nr VI/102/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży byłych mieszkań zakładowych na rzecz ich aktualnych najemców oraz ustalenia bonifikaty 1033
484 nr V/45/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 1033
485 nr IV/33/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 r 1034
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]