Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 22 Bydgoszcz, 19 marzec 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
440 nr 33/03 z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 954
441 nr 53/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipnie 954
442 nr 54/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie podjęcia czynności wyborczych w ponownym ustaleniu wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatu Toruńskiego 956
UCHWAŁY:
443 nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec 956
444 nr IV/31/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Świeckiego 974
445 nr IV/47/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 985
446 nr IV/48/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabowiec 985
447 nr IV/49/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 985
448 nr IV/50/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubicz Dolny 985
449 nr IV/55/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 986
450 nr VI/30/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 988
POROZUMIENIE
451 zawarte w dniu 31 lipca 2002 r. pomiędzy Zarządem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 991
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]