Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 21 Bydgoszcz, 18 marzec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
426 nr II/22/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota 910
427 nr IV/15/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gostycyn 910
428 nr IV/20/2002 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 920
429 nr III/14/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Gminy i Miasta Izbica Kujawska 921
430 nr III/15/2002 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej przyjętego uchwałą nr 138/2001 z Rady Gminy i Miasta Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2001 r 922
431 nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim 935
432 nr IV-29/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Waganiec 940
433 nr IV-30/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Waganiec 941
434 nr IV-32/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 941
435 nr IV/24/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg Świątkowice, Dębowo, Zawada Nowa-Zakrzewo i Kurowo Parcele-Zawada Nowa do kategorii dróg gminnych 942
436 nr IV/27/2002 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo 944
437 nr III/18/02 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 948
438 nr III/16/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2003 r 949
439 nr III/21/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 950
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]