Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 2 Bydgoszcz, 15 styczeń 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
10 nr 9/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta w Golubiu-Dobrzyniu 71
UCHWAŁY:
11 nr LIV/287/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 72
12 nr XLIX/353/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 622 i 623/1 w Gniewkowie 77
13 nr XLIX/354/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 578/13 w Gniewkowie 81
14 nr XLIX/355/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 12/1 we Wielowsi Gmina Gniewkowo 84
15 nr XLIX/356/2002 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 465/2 w Gniewkowie 88
16 nr III/9/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXVIII/212/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gostycyn 91
17 nr III/10/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXVIII/213/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. dotyczącej ustalenia zasad polityki czynszowej 91
18 nr III/11/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostycyn nr XXVIII/214/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. dotyczącej uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gostycyn na lata 2002-2006............................................................................................................................. 91
19 nr III/22/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Sienkiewicza, al. 23 Stycznia, ul. Kościelną do linii murów obronnych, linią murów obronnych do ul. Starej, ul. Starą, ul. Wybickiego do murów Zakładu Karnego, terenami Zakładu Karnego do ul. Sienkiewicza 92
20 nr III/22/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 114
21 nr IV/17/2002 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/213/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. (w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu) 118
22 nr IV/18/2002 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych w zakresie obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego ilości, rodzaju i asortymentu w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Strzelno 118
23 nr III/32/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 119
24 nr IV/23/2002 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich 119
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]