Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 19 Bydgoszcz, 12 marzec 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
363 nr 46/03 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gniewkowie 824
364 nr 47/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łubiance 825
365 nr 48/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie 825
UCHWAŁY:
366 nr I/3/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wąpielsk 826
367 nr III/17/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na 2003 r 827
368 nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/228/98 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, stanowiącymi własność Miasta i Gminy Solec Kujawski 828
369 nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu, w tym metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 828
370 nr II/13/2002 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/315/2001 z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 828
371 nr II/15/02 Rady Gminy w Sośnie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie 829
372 nr II/16/02 Rady Gminy Sośno z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Domowi Kultury w Sośnie 829
373 nr II/13/2002 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grudziądzkiego 831
374 nr II/7/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu, na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 832
375 nr II/8/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 832
376 nr II/16/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 9 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności 832
377 nr III/27/2002 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 833
378 nr III/20/2002 Rady Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 834
379 nr III/22/2002 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom, rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu oraz źródeł jego pochodzenia. 834
380 nr IV/26/02 Rady Miasta Chełmna z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 835
381 nr III/26/2002 Rady Gminy w Osielsku z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osielsko na 2003 r 837
382 nr III/18/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 838
383 nr IV/21/2002 Rady Gminy w Łubiance z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łubianka 842
384 nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z szaletów publicznych oraz sposobu jej poboru na terenie Miasta Nakła nad Notecią 843
385 nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, ustalenia wysokości tych opłat i sposobu ich pobierania 843
386 nr V/35/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu 844
387 nr IV/18/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu 846
388 nr V/24/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Łysomice 846
389 nr V/25/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 858
390 nr III/21/2003 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie 862
391 nr IV/31/2003 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów, leśnego oraz rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 862
392 nr IV/35/2003 Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia 863
393 nr V/19/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąbrzeźno na 2003 r 863
394 nr 5/03 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r 865
395 nr IV/19/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 866
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
396 z dnia 11 marca 2003 r. o sprostowaniu błędów 867
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]