Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 174 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2776 nr XI/68/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8542
2777 nr XI/69/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego i ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek rolny 8542
2778 nr XI/70/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8543
2779 nr XI/71/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8544
2780 nr IX/43/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2004 8545
2781 nr IX/44/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny zboża jako podstawy do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2004 8545
2782 nr IX/45/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2004 8545
2783 nr IX/46/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2004 8546
2784 nr IX/47/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. na terenie Gminy Bobrowniki 8546
2785 nr IX/48/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2004 r 8549
2786 nr XI/47/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 8549
2787 nr XI/48/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2004 r 8549
2788 nr XI/49/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2004 8550
2789 nr XI/50/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 r 8551
2790 nr XI/51/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2004 r 8552
2791 nr XI/52/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 8552
2792 nr XI/53/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 8552
2793 nr XI/55/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych 8553
2794 nr XIII/54/03 Rady Gminy Kikół z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8554
2795 nr XIII/55/03 Rady Gminy Kikół z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8555
2796 nr XIII/56/2003 Rady Gminy Kikół z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r 8558
2797 nr XIII/213/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2004 r 8558
2798 nr XIII/214/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004 8559
2799 nr XIII/215/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 8559
2800 nr XIII/216/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłat targowych na rok 2004 8560
2801 nr XIII/217/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2004 8560
2802 nr XIII/218/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 8561
2803 nr X/23/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypin z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8562
2804 nr X/24/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypin z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r 8563
2805 nr X/25/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypin z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2004 r 8563
2806 nr X/26/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypin z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r 8564
2807 nr X-51/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości 8564
2808 nr X-52/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1q żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8565
2809 nr X-53/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku oraz określenia deklaracji na podatek od środków transportowych 8565
2810 nr X-54/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI-118/2000 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2000 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr XXVII-152/2002 z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8570
2811 nr X-55/2003 Rady Gminy Bądkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II-8/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r. Rady Gminy Bądkowo w sprawie wysokości stawki opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8570
2812 nr XI/56/2003 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 q przyjętego jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń w 2004 r 8571
2813 nr XI/57/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń na 2004 r 8571
2814 nr XI/58/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń na 2004 r 8572
2815 nr XI/59/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8572
2816 nr XI/60/2003 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Bytoń na 2004 r 8573
2817 nr XI/61/2003 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Bytoń na 2004 r 8573
2818 nr XI/62/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń na rok podatkowy 2004 8574
2819 nr X/47/2003 Rady Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2004 8575
2820 nr X/48/2003 Rady Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich wyboru 8575
2821 nr X/49/2003 Rady Gminy Sośno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8576
2822 nr XV/150/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8580
2823 nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, oraz określenia sposobu ich pobierania 8585
2824 nr XV/152/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Nakle n. Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r 8586
2825 nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty oraz określenia zasad sprzedaży na targowiskach 8586
2826 nr XV/153/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, wynagrodzenia inkasentów tej opłaty 8589
2827 nr XI/67/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8589
2828 nr XI/68/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 r 8590
2829 nr XI/69/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8591
2830 nr XI/70/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2004 r 8592
2831 nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia inkasentów upoważnionych do poboru opłaty targowej 8592
2832 nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 8593
2833 nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na 2004 r. na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 8594
2834 nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów i terminu płatności 8594
2835 nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r 8594
2836 nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 r 8595
2837 nr X/62/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8595
2838 nr X/53/03 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego 8597
2839 nr XVI/105/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego w 2004 r. na obszarze gminy, ustalenia warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów, na których zaprzestano produkcji 8597
2840 nr XVI/106/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2004 r 8598
2841 nr XVI/107/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów w 2004 r 8599
2842 nr XIII/76/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 8599
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]