Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 173 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2721 nr XIII/161/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 października 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław na rzecz ich najemców 8493
2722 nr VIII/70/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2004 r 8496
2723 nr IX/78/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 13 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2004 r 8496
2724 nr X/70/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004 8498
2725 nr XIII/2/138/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych i sposobu ich pobierania w 2004 r 8498
2726 nr XIII/3/139/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia na 2004 r. podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8499
2727 nr XIII/4/140/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 8500
2728 nr XIII/5/141/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 8502
2729 nr XIII/6/142/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia podstawy wymiaru podatku rolnego, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 8502
2730 nr XIII/7/143/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 8503
2731 nr XIII/8/144/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 8503
2732 nr XIII/34/170/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 8504
2733 nr IX/68/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej 8504
2734 nr IX/70/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 r 8505
2735 nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2004 r 8505
2736 nr IX/72/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2004 r 8505
2737 nr IX/73/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8506
2738 nr IX/74/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8507
2739 nr X/80/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8508
2740 nr XIX/130/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8509
2741 nr XIX/131/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych na 2004 r 8510
2742 nr XIX/132/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r 8511
2743 nr XIX/133/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2004 r 8511
2744 nr XIX/134/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 8512
2745 nr XIX/135/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości 8512
2746 nr XIX/136/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2004 r 8513
2747 nr XIX/137/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 8513
2748 nr XIX/141/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 10 grudnia 2003 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy w Inowrocławiu nr XXXIV/366/2002 r. z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Inowrocław 8514
2749 nr XIV/57/03 Rady Miejskiej Kowala z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2004 r 8514
2750 nr XIV/58/03 Rady Miejskiej Kowala z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 8515
2751 nr XIV/59/03 Rady Miejskiej Kowala z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 8515
2752 nr X/95/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie podatku rolnego na 2004 r 8515
2753 nr X/96/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie podatku leśnego na 2004 r 8516
2754 nr X/97/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. i zwolnień od tego podatku 8516
2755 nr X/98/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8517
2756 nr/99/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia podatku od posiadania psów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na 2004 r., terminu płatności, sposobu jego poboru i zwolnień w podatku od posiadania psów 8518
2757 nr X/100/2003 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 8518
2758 nr IX/65/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość na 2004 r 8519
2759 nr IX/66/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 8519
2760 nr IX/67/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8520
2761 nr IX/69/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 8521
2762 nr XIII/78/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru 8521
2763 nr XIII/79/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłaty targowej 8522
2764 nr XIII/80/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku 8522
2765 nr XIII/81/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku 8523
2766 nr XVI/84/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 8525
2767 nr XVI/85/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 8525
2768 nr XVI/86/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 8526
2769 nr XVI/87/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego dla osób fizycznych i prawnych 8528
2770 nr XVI/88/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru 8528
2771 nr XII/85/2003 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8529
2772 nr 98/XVI/2003 Rady Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2003 r. oraz określenia wzorów formularzy „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości” 8530
2773 nr 100/XVI/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 8530
2774 nr IX/111/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty miejscowej na 2004 r 8534
2775 nr IX/112/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8534
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-11
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]