Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 172 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2672 nr XIII/111/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2004 r 8452
2673 nr XIII/113/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 8452
2674 nr XI/63/03 Rady Gminy Koneck z dnia 2 grudnia 2003 r. określająca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2004 r 8453
2675 nr XI/64/03 Rady Gminy Koneck z dnia 2 grudnia 2003 r. określająca podstawę do obliczania podatku leśnego na 2004 r 8454
2676 nr XI/65/03 Rady Gminy Koneck z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8454
2677 nr XI/67/03 Rady Gminy Koneck z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8455
2678 nr XI/68/03 Rady Gminy Koneck z dnia 2 grudnia 2003 r. o ustaleniu wysokości stawek opłaty targowej na 2004 r 8455
2679 nr XI/69/03 Rady Gminy Koneck z dnia 2 grudnia 2003 r. o ustaleniu na 2004 r. opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową 8456
2680 nr XIV/76/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8456
2681 nr XIV/77/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 r 8457
2682 nr XIV/78/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8457
2683 nr XIV/79/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy - deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 8458
2684 nr XIV/80/2003 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 8458
2685 nr XIV/81/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8459
2686 nr XIV/82/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z wydaniem wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 8460
2687 nr XI/66/2003 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2002 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 8460
2688 nr X/56/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8461
2689 nr X/57/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8462
2690 nr X/58/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej od spisanych testamentów na 2004 r 8462
2691 nr X/59/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2004 r 8462
2692 nr X/60/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2004 r 8465
2693 nr X/61/2003 Rady Gminy Kowal z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku leśnego na 2004 r 8465
2694 nr X/61/2003 Rady Gminy Raciążek z dn. 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8465
2695 nr X/62/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8466
2696 nr X/63/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8466
2697 nr XIII/89/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8468
2698 nr XIII/90/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 r 8468
2699 nr XIII/91/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego 8469
2700 nr XIII/92/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla wymiaru podatku leśnego 8470
2701 nr XIII/93/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8470
2702 nr XIII/94/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Miasta Rypina 8470
2703 nr XIII/98/03 Rady Miasta Rypina z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8471
2704 nr XIV/122/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8471
2705 nr XIV/123/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8472
2706 nr XIV/124/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8474
2707 nr XIV/125/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej 8474
2708 nr XIV/126/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8475
2709 nr XIV/127/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec 8475
2710 nr XII/44/03 Rady Gminy Choceń dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 8475
2711 nr XII/45/03 Rady Gminy Choceń z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 8478
2712 nr XIII/71/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8479
2713 nr XIII/72/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8479
2714 nr XIII/73/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r 8480
2715 nr XIII/74/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8480
2716 nr XIII/75/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 12 grudnia 2003 r. o ustaleniu stawek dziennych opłaty targowej zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 8482
2717 nr XI/90/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2004 r 8483
2718 nr XI/91/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów w 2004 r 8483
2719 nr XI/92/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2004 r 8483
2720 nr XII/70/03 Rady Gminy Koneck z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 r 8484
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-10
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]