Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 171 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2604 nr VIII/47/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 8401
2605 nr VIII/48/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową 8401
2606 nr VIII/49/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8401
2607 nr VIII/50/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8402
2608 nr VIII/51/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 8403
2609 nr XII/65/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2004 r 8404
2610 nr IX/57/03 Rady Gminy Topólka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego 8405
2611 nr X/53/03 Rady Gminy Lipno z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 r 8405
2612 nr X/54/03 Rady Gminy Lipno z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8406
2613 nr X/55/03 Rady Gminy Lipno z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r i zwolnień w tym podatku 8406
2614 nr X/61/03 Rady Gminy Lipno z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 8411
2615 nr IX/73/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8411
2616 nr IX/74/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od nieruchomości na 2004 r 8413
2617 nr IX/75/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 r 8414
2618 nr IX/76/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 r 8414
2619 nr IX/77/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na 2004 r 8414
2620 nr XII/55/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8415
2621 nr XII/56/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8416
2622 nr XII/57/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2004 r 8417
2623 nr XII/58/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna na 2004 r 8417
2624 nr XII/59/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów 8417
2625 nr XII/60/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8418
2626 nr XII/61/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2004 r 8418
2627 nr XII/62/03 Rady Gminy Rypin z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 8418
2628 nr IX/99/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8419
2629 nr IX/100/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2004 r 8419
2630 nr IX/101/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek, poboru i zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 r 8421
2631 nr IX/102/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 8422
2632 nr IX/103/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru 8423
2633 nr IX/104/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty administracyjnej za czynności urzędowe burmistrza, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 8424
2634 nr XI/77/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8424
2635 nr XI/78/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8424
2636 nr XI/79/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej na 2004 r 8425
2637 nr XI/80/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8426
2638 nr XI/81/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia na 2004 r. wysokości i zasad poboru opłaty targowej 8428
2639 nr XI/82/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 2004 r 8428
2640 nr IX/40/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 r 8429
2641 nr IX/41/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8429
2642 nr IX/42/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. i zwolnień w tym podatku 8430
2643 nr IX/43/03 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 r 8432
2644 nr XII/71/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8432
2645 nr XII/72/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2004 r 8432
2646 nr XII/73/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r 8433
2647 nr XII/74/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8433
2648 nr XII/75/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2004 r 8434
2649 nr XII/76/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawki opłaty administracyjnej na 2004 r 8434
2650 nr XII/77/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Chodecz na 2004 r 8435
2651 nr XII/80/03 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych 8435
2652 nr XII/61/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8436
2653 nr XII/62/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8437
2654 nr XII/63/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8438
2655 nr VII-50/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego 8438
2656 nr VII-51/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8439
2657 nr VII-52/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 8439
2658 nr XI/55/2003 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2004 r. oraz ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 8439
2659 nr XI/56/2003 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r. oraz zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów w 2004 r 8440
2660 nr XI/57/2003 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8441
2661 nr XI/58/2003 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8441
2662 nr XI/60/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 2004 oraz trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych w przypadku zaprzestania produkcji rolnej oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku rolnego” i „deklaracja na podatek rolny” 8442
2663 nr XI/61/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku leśnego” oraz „deklaracja na podatek leśny” 8443
2664 nr XI/62/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku od nieruchomości” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości” 8443
2665 nr XI/63/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8444
2666 nr XI/64/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8445
2667 nr XI/65/03 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2004 r 8446
2668 nr XII/54/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 r 8446
2669 nr XII/55/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla ustalenia podatku rolnego na 2004 r 8446
2670 nr XII/56/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2004 r 8447
2671 nr XII/57/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2004 r 8448
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]