Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 170 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2544 nr XIII/89/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8353
2545 nr XIII/90/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8354
2546 nr XIII/91/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wzory formularzy 8355
2547 nr XIII/92/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2004 r 8355
2548 nr XIII/93/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r 8355
2549 nr IX/65/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8356
2550 nr IX/66/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r 8356
2551 nr IX/67/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8357
2552 Nr IX/68/ 2003 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadanych psów 8358
2553 nr IX/73/2003 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 8359
2554 nr IX/106/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8359
2555 nr IX/107/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości będące własnością Gminy Chełmno 8360
2556 nr IX/108/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta obowiązującej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy stanowiący podstawę do naliczania podatku rolnego w 2004 r. na terenie Gminy Chełmno 8360
2557 nr IX/109/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2004 r 8361
2558 nr IX/110/03 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełmno 8361
2559 nr VIII/71/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 8362
2560 nr VIII/72/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe organy, określenie jej wysokości 8363
2561 nr VIII/73/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2004 r 8363
2562 nr VIII/74/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2004 r 8364
2563 nr VIII/75/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8364
2564 nr VIII/77/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 8365
2565 nr XII/62/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2004 r. na terenie Gminy Fabianki 8365
2566 nr XII/63/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2004 r. na terenie Gminy Fabianki 8366
2567 nr XII/64/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów i opłat lokalnych na 2004 r. na terenie Gminy Fabianki, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności podatku i opłat 8366
2568 nr XII/65/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 8367
2569 nr XII/66/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny” 8367
2570 nr XII/67/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. na terenie Gminy Fabianki 8368
2571 nr XII/68/2003 Rady Gminy Fabianki z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 8370
2572 nr X/102/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8370
2573 nr X/103/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8372
2574 nr X/105/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2004 8373
2575 nr X/106/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8373
2576 nr X/107/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na rok 2004 8373
2577 nr X/108/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2004 8374
2578 nr X/109/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych 8374
2579 nr XI/52/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego 8375
2580 nr XI/53/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8375
2581 nr XI/54/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8376
2582 nr XI/55/2003 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8376
2583 nr XI/56/03 Rady Gminy Skrwilno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 8378
2584 nr XI/72/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8380
2585 nr XI/73/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8381
2586 nr XI/74/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 8381
2587 nr XI/75/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w latach 2004-2006 8382
2588 nr XI/76/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8384
2589 nr XI/77/2003 Rady Miejskiej Łasin z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie możliwości obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2004 roku 8384
2590 nr XIII/70/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2004 8385
2591 nr XIII/71/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 8385
2592 nr XIII/72/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8386
2593 nr XIII/73/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2004 8386
2594 nr XIII/74/03 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 8387
2595 nr XII/67/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8387
2596 nr XII/68/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8388
2597 nr XII/69/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2004 8388
2598 nr XIII/101/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8390
2599 nr IX/51/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowy 8392
2600 nr IX/52/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2004 8393
2601 nr IX/53/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8393
2602 nr IX/54/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2004 8394
2603 nr IX/55/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego 8394
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-04
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-04
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]