Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 17 Bydgoszcz, 05 marzec 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
338 nr 44/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mroczy 735
UCHWAŁY:
339 nr 34/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 186/2, 186/3, 189/1, 189/2, 194/2, 194/1, 195/6, 195/4, 195/5, 195/3, 195/2, 196 położonych we wsi Chrystkowo Gmina Świecie 737
340 nr 35/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 83/1 położonej we wsi Topolinek Gmina Świecie 740
341 nr 36/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 420/2 położonej we wsi Gruczno Gmina Świecie 742
342 nr 37/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu 748
343 nr 38/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 12 położonej we wsi Polski Konopat Gmina Świecie 751
344 nr IV/23/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. 754
345 nr IV/27/2002 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zaliczenia ulic w Mieście Inowrocławiu do kategorii dróg gminnych. 754
346 nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich 757
347 nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie finansowania zadań służących ochronie środowiska 757
348 nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Miejskiej Wąbrzeźno obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 758
349 nr V/17/2003 Rady Gminy w Osieku z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osiek 758
350 nr V/18/03 Rady Gminy w Osieku z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Osiek 768
351 nr V/20/03 Rady Gminy w Osieku z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Osiek 770
352 nr V/22/2003 Rady Gminy w Osieku z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 774
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]