Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 169 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2502 nr XIV/175/03 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2003 r 8312
2503 nr XIV/177/03 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004 r., określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz ustalenia wzorów deklaracji i informacji 8312
2504 nr XV/192/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r 8313
2505 nr XI/79/2003 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8313
2506 nr XI/80/2003 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2004 r 8314
2507 nr XV/129/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8314
2508 nr XI/82/2003 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8315
2509 nr X/68/03 Rady Gminy Gruta z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r 8315
2510 nr X/64/03 Rady Gminy Gruta z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8315
2511 nr X/47/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2004 r 8316
2512 nr X/48/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej na 2004 r 8316
2513 nr X/49/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2004 r 8317
2514 nr X/50/2003 Rady Gminy w Górznie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2004 r 8318
2515 nr IX/80/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004 8319
2516 nr IX/81/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Chełmża 8320
2517 nr IX/82/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8322
2518 nr IX/83/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8322
2519 nr IX/49/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2004 r 8324
2520 nr IX/50/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2004 r 8324
2521 nr IX/51/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8325
2522 nr IX/52/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8325
2523 nr X/46/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8326
2524 nr X/47/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8328
2525 nr X/48/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8328
2526 nr X/49/2003 Rady Gminy Rogóźno z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8329
2527 nr X/87/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2004 8330
2528 nr X/88/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej 8331
2529 nr X/89/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8332
2530 nr X/90/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz terminów płatności i sposobu jego pobierania 8333
2531 nr X/91/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2003 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2004 r 8334
2532 nr XIII/87/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8334
2533 nr XIII/88/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8335
2534 nr XIII/89/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Grudziądz 8337
2535 nr XIII/90/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz terminach płatności i sposobu poboru na 2004 r 8339
2536 nr X/86/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2004 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego 8339
2537 nr X/87/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 8340
2538 nr X/88/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 8340
2539 nr X/89/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2004 r. oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku 8342
2540 nr X/90/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. wprowadzająca zmiany do uchwały nr XXX/287/2001 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego, a także od posiadania psów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8343
2541 nr X/96/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia na 2004r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 8344
2542 nr X/98/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie uchwały nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej a także zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8344
2543 nr X/99/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 11 grudnia 2003 r. o zmianie uchwały nr 18/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Szubin wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatkowych 8345
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]