Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 168 Bydgoszcz, 17 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2451 nr XI/62/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8269
2452 nr XI/63/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz ich zwolnień 8270
2453 nr XI/64/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wąpielsk 8271
2454 nr XV/67/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8271
2455 nr XV/68/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8272
2456 nr XV/69/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawki opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości jego prowizji za inkaso 8273
2457 nr XV/70/03 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 r 8273
2458 nr VIII/67/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8273
2459 nr VIII/68/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r., określenia wzorów dokumentów podatkowych 8274
2460 nr VIII/69/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadanych psów na 2004 r 8274
2461 nr X/43/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 8275
2462 nr X/44/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8275
2463 nr X/45/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę nr III/11/2002 Rady Gminy Boniewo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych 8276
2464 nr X/46/03 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8276
2465 nr XI/43/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 8278
2466 nr XI/44/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8278
2467 nr XIII/195/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i sposobu jego poboru 8280
2468 nr XIII/196/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczenia podatku leśnego za 2004 r. oraz poboru tego podatku 8281
2469 nr XIII/197/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego za 2004 r. oraz poboru tego podatku 8281
2470 nr XIII/198/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie pobierania opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wójta gminy 8282
2471 nr XIII/199/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 8282
2472 nr XIII/200/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8283
2473 nr XIII/201/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 8284
2474 nr X/60/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Tłuchowo 8285
2475 nr X/61/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8285
2476 nr XVI/118/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8286
2477 nr XVI/119/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8287
2478 nr XVI/120/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8287
2479 nr XVI/121/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 8290
2480 nr X/65/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004 8290
2481 nr X/66/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z 1 q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004 8291
2482 nr X/67/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004 8292
2483 nr X/68/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2003 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004 8293
2484 nr X/69/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 8293
2485 nr X/71/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i opłaty administracyjnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2004 8294
2486 nr XIV/95/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8294
2487 nr XIV/96/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 2004 r 8295
2488 nr XIV/97/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na 2004 r 8295
2489 nr XIV/98/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2004 r 8297
2490 nr XIV/99/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych 8297
2491 nr XI/71/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. oraz niektórych zwolnień z tego podatku 8298
2492 nr XI/72/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2004 r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, a także zarządzenia poboru przedmiotowego podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8298
2493 nr XI/73/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej, ustalenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8299
2494 nr XI/74/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8300
2495 nr XI/75/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz określenia jej wysokości 8300
2496 nr XI/76/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego na 2004 r. na obszarze Gminy Rogowo 8301
2497 nr XI/77/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia niektórych zwolnień w tym podatku na 2004 r 8301
2498 nr XI/79/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 10 grudnia 2003 r. o zmianie uchwały nr III/19/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Gminy Rogowo wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 8303
2499 nr XII/82/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 8303
2500 nr XII/83/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień 8304
2501 nr XII/84/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8305
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]