Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 167 Bydgoszcz, 16 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2400 nr X/54/2003 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania ulg w spłacie należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 8224
2401 nr XVI/168/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chełmża 8224
2402 nr XVI/169/03 Rada Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych 8225
2403 nr XVI/170/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych 8225
2404 nr XVI/171/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8226
2405 nr XVI/172/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8227
2406 nr 33/03 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004 8228
2407 nr 34/03 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 8228
2408 nr 35/03 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2004 r 8229
2409 nr 36/03Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadanych psów na rok 2004 8230
2410 nr VIII/96/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i innych opłat lokalnych w 2004 r 8230
2411 nr VIII/97/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania do podatku rolnego na 2004 rok oraz ustalania zasad poboru tego podatku 8232
2412 nr VIII/98/2003 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2004 r 8232
2413 nr XII/110/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od nieruchomości, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 8234
2414 nr XII/111/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w roku podatkowym 2004 8235
2415 nr XII/112/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego, ustalenia wzoru formularza informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2004 r 8238
2416 nr XII/113/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Nowa Wieś Wielka, terminu płatności oraz sposobu jego poboru w roku podatkowym 2004 8238
2417 nr XII/114/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej 8239
2418 nr XII/115/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji na podatek leśny i deklaracji na podatek leśny 8240
2419 nr X/41/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku rolnego 8240
2420 nr X/42/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8240
2421 nr X/43/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8241
2422 nr X/44/2003 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8241
2423 nr XII/78/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2003 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8243
2424 nr XII/79/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i wzorów formularzy podatkowych w tym podatku 8243
2425 nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8244
2426 nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 8246
2427 nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 8246
2428 nr XII/83/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8247
2429 nr XII/84/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej 8247
2430 nr XI(53)2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od posiadania psów na rok 2004 8248
2431 nr XI(54)2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8248
2432 nr XI(55)2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 8249
2433 nr XI(56)2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 8250
2434 nr XI/86/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8251
2435 nr XI/87/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 8252
2436 nr XI/88/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano w 2004 r 8252
2437 nr XI/89/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8252
2438 nr VI/56/2003 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Unisław w roku 2004 8255
2439 nr VI/57/2003 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8255
2440 nr VI/58/2003 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych 8256
2441 nr VI/59/2003 Rady Gminy w Unisławiu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej 8258
2442 nr XII/60/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8258
2443 nr XII/61/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych 8259
2444 nr XII/62/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego 8259
2445 nr XII/63/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego 8259
2446 nr XII/64/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 8260
2447 nr XI/72/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8260
2448 nr XI/73/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8261
2449 nr XI/74/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8262
2450 nr XVII/92/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do obliczania podstawy podatku rolnego na obszarze Gminy Kcynia w 2004 r 8263
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-03
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-03
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]