Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 166 Bydgoszcz, 16 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2330 nr XI/54/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2004 r 8173
2331 nr XI/55/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Piotrków Kujawski na 2004 r 8173
2332 nr XI/59/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski 8173
2333 nr XII/61/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8174
2334 nr XII/62/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8175
2335 nr XII/63/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości 8175
2336 nr XII/64/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów w 2004 r. 8176
2337 nr XII/66/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2004 8176
2338 nr XII/67/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku rolnego 8176
2339 nr XII/68/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku leśnego 8177
2340 nr XIII/93/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zasad poboru i określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości 8177
2341 nr XIII/94/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8178
2342 nr XIII/95/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 8179
2343 nr X/67/2003 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2004 r 8179
2344 nr X/68/2003 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. oraz zwolnień od podatku 8179
2345 nr X/69/2003 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r 8180
2346 nr X/72/2003 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 8181
2347 nr XVI/89/2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8181
2348 nr XVI/90/2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty miejscowej 8182
2349 nr XVI/91/2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8183
2350 nr XVI/92/2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 8183
2351 nr XVI/94/2003 Rady Gminy Zbiczno z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8184
2352 nr X/46/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8185
2353 nr X/47/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brodnica 8186
2354 nr X/48/2003 Rady Gminy Brodnica z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8186
2355 nr IX/58/03 Rady Gminy Topólka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku leśnego na 2004 r 8188
2356 nr IX/59/03 Rady Gminy Topólka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8188
2357 nr IX/60/03 Rady Gminy Topólka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru formularza podatkowego do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 8189
2358 nr IX/61/03 Rady Gminy Topólka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2004 r 8189
2359 nr XII/59/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów na 2004 r 8189
2360 nr XII//60/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8190
2361 nr XII/61/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 r 8191
2362 nr XII/62/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z III-ech kwartałów 2003 r. celem obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8192
2363 nr XII/63/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/239/2002 z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 8192
2364 nr X/48/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8192
2365 nr X/49/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 8193
2366 nr X/50/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku leśnym w 2004 r 8193
2367 nr XII/71/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2004 r 8194
2368 nr XII/72/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8194
2369 nr XII/73/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na 2004 r 8195
2370 nr XII/74/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na 2004 r 8195
2371 nr XII/75/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2004 r 8195
2372 nr XII/76/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2004 r 8196
2373 nr XII/77/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. na terenie Gminy Baruchowo 8196
2374 nr X/50/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8198
2375 nr X/51/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia na 2004 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości 8199
2376 nr X/52/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2004 8199
2377 nr X/53/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. i zwolnień podatkowych 8200
2378 nr X/54/2003 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na 2004 r 8202
2379 nr VIII/80/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8202
2380 nr VIII/81/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8203
2381 nr VIII/82/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8203
2382 nr VIII/83/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu jej poboru 8205
2383 nr VIII/84/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień i terminów płatności oraz sposobu poboru podatku od posiadania psów 8205
2384 nr X/74/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów i określania zasad poboru, inkasa na obszarze gminy na 2004 r 8205
2385 nr X/75/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8206
2386 nr X/76/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8207
2387 nr X/77/03 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 8208
2388 nr X/78/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 8209
2389 nr X/56/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka 8209
2390 nr X/57/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8209
2391 nr X/58/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych 8210
2392 nr X/59/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 8211
2393 nr XI/81/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2003r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8213
2394 nr XI/82/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 8214
2395 nr XI/83/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2003 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2004 r 8214
2396 nr XI/84/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r 8214
2397 nr XV/185/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8216
2398 nr XV/186/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłaty 8217
2399 nr XV/187/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie procedury przyznawania i rozliczania dotacji 8218
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-29
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]