Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 165 Bydgoszcz, 15 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2287 nr 77/IX/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 8128
2288 nr 78/IX/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 8128
2289 nr 79/IX/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 8128
2290 nr 80/IX/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8128
2291 nr IX/68/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8129
2292 nr IX/70/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów 8130
2293 nr IX/71/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8130
2294 nr XV/121/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Tuchola 8130
2295 nr XV/122/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia obowiązującej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego w 2004 r 8132
2296 nr XV/123/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8132
2297 nr XV/124/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Tuchola oraz sposobu jej poboru 8134
2298 nr XV/125/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru 8134
2299 nr XV/126/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8135
2300 nr XV/127/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 8136
2301 nr XV/128/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 8136
2302 nr X/69/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8137
2303 nr X/70/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Warlubie 8137
2304 nr X/71/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8138
2305 nr X/72/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8138
2306 nr X/73/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy do podatku od nieruchomości 8140
2307 nr XII-76/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2004 r 8140
2308 nr XII-77/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, zasad stosowania i sposobu jej poboru 8142
2309 nr XII-78/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku 8142
2310 nr XII-79/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy i Miasta Janikowo na 2004 r 8144
2311 nr XII-80/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru 8144
2312 nr 250/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości 8144
2313 nr 252/2003 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, zasad korzystania ze środków komunikacji miejskiej oraz sposobu ustalania opłat dodatkowych w razie niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób, naruszenia przepisów o przewozie zwierząt i rzeczy oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 8148
2314 nr XIV/118/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004 r 8153
2315 nr XIV/119/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz zasad i terminu ich poboru 8153
2316 nr XIV/120/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Sępólno Kraj. wzorów formularzy: informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 8156
2317 nr VIII/37/03 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8157
2318 nr VIII/38/03 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8157
2319 nr VIII/39/03 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8157
2320 nr XII/56/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 8159
2321 nr XII/57/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8159
2322 nr XII/58/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów 8160
2323 nr XII/59/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8160
2324 nr XVI/130/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku 8160
2325 nr XVI/131/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru 8161
2326 nr XVI/132/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8162
2327 nr XVI/133/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8162
2328 nr XVI/134/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 8164
2329 nr XVI/135/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8164
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-29
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]