Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 164 Bydgoszcz, 15 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2237 nr XVI/125/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Grudziądza oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 8085
2238 nr XI/90/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8090
2239 nr XI/91/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8090
2240 nr XI/92/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru 8091
2241 nr XI/93/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 8092
2242 nr XV/114/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 8092
2243 nr XV/115/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 8093
2244 nr XV/116/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 r 8094
2245 nr XV/117/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje i deklaracje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu 8094
2246 nr XV/118/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje i deklaracje o gruntach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu 8095
2247 nr XV/119/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy zawierających informacje i deklaracje o lasach składanych przez osoby fizyczne i osoby prawne organowi podatkowemu 8095
2248 nr 268/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą stawek podatku od środków transportowych 8096
2249 nr 269/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8097
2250 nr 270/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie Miasta Torunia 8097
2251 nr 271/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach 8099
2252 nr 272/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od posiadania psów 8099
2253 nr XI/92/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 8099
2254 nr XI/93/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8100
2255 nr XI/94/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku 8100
2256 nr XI/95/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty 8101
2257 nr XI/96/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, stosowania ulg w tej opłacie oraz terminów płatności i sposobu jej poboru 8102
2258 nr XI/97/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości 8102
2259 nr XI/98/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 8103
2260 nr XI/100/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od odpłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 8103
2261 nr X/128/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2004 r 8104
2262 nr X/129/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2004 r 8104
2263 nr X/130/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązującej w 2004 r 8106
2264 nr X/131/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r 8106
2265 nr XII/78/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8107
2266 nr XII/79/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8107
2267 nr XII/80/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 8109
2268 nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 8109
2269 nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 8110
2270 nr X/114/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004 r 8110
2271 nr X/115/20003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na 2004 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 8111
2272 nr X/116/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2004 8112
2273 nr X/117/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2004 r 8113
2274 nr X/118/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/423/2001 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8114
2275 nr X/119/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminu płatności i sposobu jej poboru 8114
2276 nr X/120/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 8115
2277 nr X/56/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 8116
2278 nr X/57/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2004 r 8117
2279 nr X/58/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok podatkowy 2004 8117
2280 nr X/61/2003 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8119
2281 nr X/81/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2004 r. na obszarze gminy 8119
2282 nr X/82/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8120
2283 nr X/83/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2004 r 8121
2284 nr X/84/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8121
2285 nr 175/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8122
2286 nr 176/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie oraz określenia sposobu pobierania opłaty 8124
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-27
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]