Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 163 Bydgoszcz, 12 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2200 nr IX/69/2003 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8036
2201 nr IX/69/03 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8038
2202 nr IX/70/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżewo 8038
2203 nr IX/71/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 8039
2204 nr IX/72/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 8039
2205 nr IX/73/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej 8040
2206 nr IX/74/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek, inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 8041
2207 nr XII/80/2003 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 r 8041
2208 nr XII/81/2003 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 8042
2209 nr XII/82/2003 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wysokości podatku od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu poboru podatku 8042
2210 nr XII/83/2003 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8043
2211 nr XIV/169/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjmowanej jako podstawę naliczania podatku rolnego od gruntów na terenie Gminy Koronowo w 2004 r. oraz określenia inkasentów podatku rolnego i wysokości wynagradzania za inkaso 8044
2212 nr XIV/170/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, sposobu jego poboru, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia 8045
2213 nr XIV/171/03 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/316/2001 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 8046
2214 nr 54/XII/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego w 2004 r 8046
2215 nr 55/XII/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 8047
2216 nr X/83/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8047
2217 nr X/84/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 8048
2218 nr X/85/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica 8048
2219 nr X/86/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8049
2220 nr X/87/03 Rady Gminy Płużnica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica 8050
2221 nr XII/47/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek w roku podatkowym 2004 8050
2222 nr XII/48/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8050
2223 nr XII/49/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 8052
2224 nr XII/50/2003 Rady Gminy Osiek z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenie podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8052
2225 nr X/68/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 8053
2226 nr X/69/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 8055
2227 nr X/70/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r 8055
2228 nr X/71/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany wzorów informacji i deklaracji 8056
2229 nr XV/191/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania 8056
2230 nr XIV/178/03 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 r 8058
2231 nr XV/127/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Mieście Chełmnie 8059
2232 nr XV/130/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawy do obliczania podatku rolnego 8062
2233 nr XV/131/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8062
INFORMACJE:
2234 z dnia 2 grudnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nrOWA-820/4268-A/22/2003/I/BH zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez PKP CARGO S.A., prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 8064
2235 z dnia 3 grudnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/738-A/2/2003/V/ED zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 8068
2236 z dnia 5 grudnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1733-A/8/2003/V/AgS zatwierdzającej taryfę dla Gminy i Miasta Lubraniec prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Lubrańcu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 8073
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-21
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-21
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]