Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 162 Bydgoszcz, 12 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2157 nr XII/57/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad ustalania stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie ulg i zwolnień od tego podatku 8000
2158 nr XII/58/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania zwolnień i ulg w tej opłacie oraz terminów i sposobu jej poboru 8001
2159 nr XII/59/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad stosowania zwolnień oraz sposobu jej poboru 8001
2160 nr XII/60/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy 8002
2161 nr XII/61/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8002
2162 nr XII/62/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności podatku i sposobu jego poboru 8004
2163 nr XII/63/2003 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ustalonej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2004 r 8005
2164 nr XII/61/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8005
2165 nr XII/62/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 8006
2166 nr XII/63/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawek opłaty targowej 8007
2167 nr XII/64/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów 8008
2168 nr XII/65/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 8008
2169 nr 165/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 8009
2170 nr 166/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie 8011
2171 nr 167/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami ustawy o opłacie skarbowej 8011
2172 nr IX/87/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności i sposobu poboru podatku od posiadania psów w 2004 r 8011
2173 nr IX/88/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 8012
2174 nr IX/89/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym 8013
2175 nr IX/90/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2004 r. na terenie Gminy Bukowiec 8013
2176 nr IX/91/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 r 8013
2177 nr XV/73/2003 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w Gminie Gostycyn, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 8015
2178 nr XV/76/2003 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa 8016
2179 nr XV/77/2003 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Gostycyn, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 8016
2180 nr XV/78/2003 Rady Gminy Gostycyn z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie podatku rolnego na 2004 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 8017
2181 nr XII/95/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8017
2182 nr XII/96/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 8018
2183 nr XV/125/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa w 2004 r 8019
2184 nr XV/126/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku rolnego na 2004 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 8019
2185 nr XV/127/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2004 r 8020
2186 nr X/51/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 8020
2187 nr X/52/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8020
2188 nr X/53/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 8021
2189 nr X/54/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8023
2190 nr X/55/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 8023
2191 nr XV/92/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Strzelno w 2004 r 8024
2192 nr XV/93/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Strzelno w 2004 r 8024
2193 nr XV/94/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Strzelno na 2004 r 8025
2194 nr XV/95/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r 8025
2195 nr XII/64/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8027
2196 nr XII/65/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego 8028
2197 nr XII/66/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku od środków transportowych 8029
2198 nr XII/67/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki i sposobu poboru podatku od posiadania psów 8031
2199 nr XII/68/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8031
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-19
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]