Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 161 Bydgoszcz, 12 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2126 nr XII/75/2003 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia 7971
2127 nr IX/63/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych 7971
2128 nr XVI/384/2003 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 7971
2129 nr XVI/386/2003 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7972
2130 nr XI/79/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień 7973
2131 nr XI/80/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 7975
2132 nr XI/81/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego gruntów leśnych będących własnością Gminy Lubiewo 7977
2133 nr IX/68/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2004 7977
2134 nr IX/69/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 7977
2135 nr IX/70/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 7978
2136 nr IX/71/02 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 7978
2137 nr IX/72/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej, terminów płatności i sposobu jej poboru 7979
2138 nr IX/73/03 Rady Gminy Stolno z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek od środków transportowych 7979
2139 nr X/68/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr II/16/2002 Rady Gminy Śliwice z dnia 3 grudnia 2002 r. określającej wzory formularzy dla celów określenia podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego 7981
2140 nr X/69/2003 Rady Gminy w Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 7981
2141 nr X/70/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasady poboru oraz terminy płatności tego podatku 7981
2142 nr X/71/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminy płatności i sposób jej poboru 7982
2143 nr X/72/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 7983
2144 nr X/73/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 7983
2145 nr X/78/2003 Rady Gminy Śliwice z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7984
2146 nr VII/67/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 7985
2147 nr VII/68/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 r. przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Osielsko na 2004 r 7986
2148 nr VII/69/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na 2004 r. wysokości stawek, terminu płatności, określenia zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów 7986
2149 nr VII/70/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 7987
2150 nr VII/71/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 r 7987
2151 nr VII/72/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w trybie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia 7988
2152 nr VII/76/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Osielsko 7988
2153 nr VII/77/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/40/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osielsko 7989
2154 nr X/134/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 7989
2155 nr X/135/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Brodnicy 7990
2156 nr 281/03 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Mieście Toruniu 7993
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-14
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]