Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 28 luty 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
326 nr 7/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb 707
UCHWAŁY:
327 nr III/10/02 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Nieszawka na obszarze wsi Mała Nieszawka - mieszkalnictwo i usługi komercyjne (dz. 135 i 136) 710
328 nr IV/26/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w części wsi Kiełbasin obejmującej teren pod poszerzenie składowiska odpadów 713
INFORMACJE:
329 z dnia 23 grudnia 2002 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/940B/45/W/OPO/2002/AJ zmieniającej zakres i przedmiot działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Ciepłownicze 717
330 z dnia 9 stycznia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/50B/1253/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności przez Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła 717
331 z dnia 9 stycznia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/87C/911/W/OPO/2003/AJ w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem udzielonej Toruńskiej Przędzalni Czesankowej 718
332 z dnia 16 stycznia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2497-A/5/2002/I/MW zatwierdzającej taryfę dla Miasta i Gminy Łabiszyn prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie z siedzibą w Łabiszynie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 719
333 z dnia 23 stycznia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/180B/1189/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/868A/1189/W/OPO/2003/AJ w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, którymi udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła Inowrocławskim Zakładom Chemicznym SODA MĄTWY S.A. z siedzibą w Inowrocławiu 724
334 z dnia 29 stycznia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/742H/11/W/OWR/2003/HC zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła oraz nr PCC/773E/11/W/OWR/2003/HC zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy - Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 724
335 z dnia 6 lutego 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/618A/1172/W/OPO/2003/AJ w prawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę SUGARPOL (Toruń) Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła oraz nr PCC/1051/1172/W/OPO/2003/AJ, którą to decyzją udzielono przedsiębiorcy SUGARPOL (Toruń) Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła 725
336 z dnia 6 lutego 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1172-A/6/2002/I/MW zatwierdzającej taryfę dla SUGARPOL (Toruń) Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 726
337 z dnia 11 lutego 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1049A/2497/W/OPO/203/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności, prowadzonej przez Miasto i Gminę Łabiszyn, które prowadzi działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Łabiszynie, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 731
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]