Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 159 Bydgoszcz, 11 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2114 nr V/41/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 7858
2115 nr VI/45/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 7858
2116 nr VI/47/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli 7872
2117 nr VI/49/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Szpitalnej na ulicę Jana Pawła II 7881
2118 nr XI/58/03 Rady Gminy Dobre z dnia 20 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/44/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 7881
2119 nr X/50/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 21 października 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci Szkoły Podstawowej w Morzycach oraz granic jej obwodu 7882
2120 nr X/51/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych gminy jak również wskazania organów do tego uprawnionych 7884
2121 nr VIII/56/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Warlubie 7885
2122 nr XI/58/03 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Świekatowo 7886
2123 nr VIII/53/03 Rady Gminy Topólka z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 7897
2124 nr XII/69/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie miasta i gminy obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 7899
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-12
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-12
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]