Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 157 Bydgoszcz, 09 grudzień 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2090 nr 363/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeziora Wielkie 7747
UCHWAŁY:
2091 nr XV/96/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Inowrocław 7749
2092 nr 38/X/03 Rady Gminy w Radominie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół z siedzibą w Dulsku 7749
2093 nr IX/62/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubanie 7755
2094 nr XIII/79/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/128/2000 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Strzelno 7757
2095 nr XII/274/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Przychodni Rejonowej „Piastowska” w Bydgoszczy 7758
2096 nr XII/275/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przychodni Rejonowej „Nad Wisłą” w Bydgoszczy 7758
2097 nr XII/276/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy 7758
2098 nr X/41/03 Rady Gminy Choceń z dnia 25 września 2003 r. w sprawie utworzenia „Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Choceniu” 7759
2099 nr X/50/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów: „Zasłużony dla Powiatu Tucholskiego”, „Honorowy Obywatel Powiatu Tucholskiego” 7760
2100 nr X/71/03 Rady Miasta Rypina z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Rypina 7766
2101 nr XII/104/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Lubraniec 7767
2102 nr XII/105/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu 7767
2103 nr XII/107/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7769
2104 nr XIV/94/03 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 7771
2105 nr IX/43/03 Rady Gminy Sośno z dnia 23 października 2003 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie 7771
2106 nr X/60/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubianka 7774
2107 nr XII/2/132/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 7777
2108 nr XII/64/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 października 2003 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych 7780
2109 nr IX/111/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 7780
2110 nr XV/79/2003 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbiczno 7780
2111 nr XIV/86/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/212/2001 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 17 października 2001 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelno 7782
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-08
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]