Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 156 Bydgoszcz, 08 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2083 nr 172/03 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bielawy” w Toruniu, dotyczącej części obszaru oznaczonego symbolem Mja18, przy ulicy Płockiej 6 (obręb 53, dz. 244/2) 7702
2084 nr XII/99/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze Miasta i Gminy Sępólno Krajeńskie 7704
INFORMACJE:
2085 z dnia 17 listopada 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/3829-A/9/2003/I/ED zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni Kujawskich sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 7732
2086 z dnia 18 listopada 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/882D/1733/W/OPO/2003/MP i nr PCC/590A/1733/W/OPO/2003/MP w sprawie zmiany nazwy komunalnego zakładu budżetowego prowadzącego działalność gospodarczą w imieniu Gminy i Miasta Lubraniec, określonej w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 7737
2087 z dnia 28 listopada 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/273-A/4/2003/IV/AK zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, a także obrót ciepłem 7737
2088 z dnia 25 listopada 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179A/740/W/OPO/2003/MP w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez Frantschach Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, określonej w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 7743
2089 z dnia 28 listopada 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/1072/740/W/OPO/2003/MP w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła przez Frantschach Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu 7743
POBIERZ

Opublikowane: 2004-01-06
Ostatnia modyfikacja: 2004-01-07
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]