Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 155 Bydgoszcz, 05 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2061 nr V-38/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie 7659
2062 nr VII/47/03 Rady Gminy Gruta z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 7661
2063 nr IX/57/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty administracyjnej na 2003 rok 7661
2064 nr VIII/43/2003 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wielgie 7662
2065 nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wielgie z dnia 24 września 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem 7662
2066 nr VI-46/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nieszawy 7664
2067 nr XIII/61/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 7668
2068 nr VIII/45/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 września 2003 r. o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Raciążku 7668
2069 nr VIII/46/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 września 2003 r. o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Raciążku 7670
2070 nr VIII/47/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 30 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raciążku 7672
2071 nr XI/67/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Baruchowie 7674
2072 nr XI/68/2003 Rady Gminy Baruchowo z dnia 16 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Baruchowo obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 7675
2073 nr VI/64/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gimnazjum nr 2 w Osielsku 7676
2074 nr XIV/120/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tuchola 7692
2075 nr IX/62/03 Rady Gminy w Świeciu nad Osą z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne części działki nr 273/6 LP położonej w Świeciu nad Osą 7692
2076 nr X/88/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Cekcyn 7694
2077 nr XII/82/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania gruntów Gminy Miasta Wąbrzeźno w dzierżawę 7694
2078 nr XII/84/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały o poborze podatku rolnego w drodze inkasa 7695
2079 nr XII/85/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2004 oraz ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu na obszarze Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 7695
2080 nr XII/205/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Złotoria 7698
2081 nr XII/206/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młyniec Pierwszy 7698
2082 nr XII/207/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Młyniec Pierwszy 7698
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-30
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-30
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]