Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 154 Bydgoszcz, 04 grudzień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2049 nr XII/155/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu ręcznego w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Inowrocławiu 7606
2050 nr XII/156/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Inowrocławia 7608
2051 nr XII/157/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu 7609
2052 nr X/47/2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzozie 7616
2053 nr X/48/2003 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Brzozie 7624
2054 nr XI/100/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 października 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 7650
POROZUMIENIA:
2055 aneks nr 1/2003 z dnia 29 października 2003 r. do porozumienia zawartego dnia 11 marca 2003 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Powiatem Radziejowskim 7650
2056 aneks nr 2 z dnia 27 sierpnia 2003 r. do porozumienia zawartego dnia 30 grudnia 2002 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 7651
2057 z dnia 25 kwietnia 2003 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 7651
2058 z dnia 15 maja 2003 r. zawarte pomiędzy Gminą Osięciny a Miastem Włocławek w sprawie prowadzenia działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu 7652
2059 z dnia 8 września 2003 r. zawarte pomiędzy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy a Miastem Inowrocław w sprawie udostępnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy terenu przystanków w pasie drogowym dróg krajowych na terenie Inowrocławia w celu zlokalizowania infrastruktury drogowej 7652
2060 nr 100/2003 z dnia 12 listopada 2003 r. zawarte pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego 7654
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-29
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-29
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]