Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 153 Bydgoszcz, 03 grudzień 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2022 nr 351/03 z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 7567
UCHWAŁY:
2023 nr V/54/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 7567
2024 nr XI/69/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7567
2025 nr XI/72/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 7570
2026 nr IX/33/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 3 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/3/2001 Rady Gminy Sadki z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sadki 7570
2027 nr VII/101/2003 Rady Gminy w Brodnicy z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych na rzecz ich najemców i określenia zasad ich sprzedaży 7570
2028 nr IX/54/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 7571
2029 nr IX/57/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 10 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży 7571
2030 nr IX/74/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaliczania dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 7572
2031 nr IX/77/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 7572
2032 nr VII/41/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7575
2033 nr VII/43/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej 7575
2034 nr VII/44/2003 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska 7576
2035 nr 187/03 Rady Powiatu Torunia z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydatkowania środków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7576
2036 nr VII/59/03 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków oraz zasad wynagradzania za inkaso 7577
2037 nr XIII/160/03 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. 7578
2038 nr 53/XI/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatu bydgoskiego oraz za przechowywanie tych pojazdów na parkingach strzeżonych 7578
2039 nr VIII/64/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 7579
2040 nr X/95/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom 7580
2041 nr X/96/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich 7580
2042 nr VI-43/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Miasta Nieszawa 7581
2043 nr 65/XII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 6 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Włocławek 7581
2044 nr XII/99/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 7601
2045 nr XII/103/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania części dotychczasowej ul. 22 Stycznia nowej nazwy ul. Prof. Czesława Łuczaka 7601
2046 nr XII/104/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania części dotychczasowej nazwy ul. 22 Stycznia nowej nazwy ul. Leona Niewiadomskiego 7601
2047 nr XII/105/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 7602
2048 nr XII/106/03 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 15 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 7602
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-23
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-23
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]