Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 28 luty 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
304 nr 5/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2003 r 659
305 nr 6/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 2/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 662
UCHWAŁY:
306 nr XXXIX/109/02 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Grudziądz 662
307 nr III/24/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Tuchola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 664
308 nr III/29/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Tuchola 665
309 nr II/17/02 Rady Gminy Koneck z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 680
310 nr IV/35/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kruszwica 680
311 nr IV/37/2002 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 695
312 nr V/47/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniająca Statut Gminy Kruszwica 696
POROZUMIENIA:
313 aneks nr 2 z dnia 2 września 2002 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 września 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Zarządem Gminy Łysomice w sprawie świadczenia usług dla dzieci z Gminy Łysomice 696
314 z dnia 2 stycznia 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Gminą Łysomice w sprawie świadczenia usług dla dzieci z Gminy Łysomice 697
OBWIESZCZENIA:
315 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 stycznia 2003 r. o zmianach w składach rad gmin, rad powiatów 697
316 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Brodnicy 698
317 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Chełmna 699
318 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Torunia 699
319 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej Grudziądza 699
320 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Chełmińskiego 699
321 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 700
322 Komisarza Wyborczego w Toruniu z dnia 30 stycznia 2003 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Grudziądzkiego 700
323 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Barcinie 701
324 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim 702
325 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Inowrocławiu 703
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]