Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149 Bydgoszcz, 28 listopad 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1990 nr 30/2003 z dnia 21 listopada 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 22/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 7187
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1991 nr 361/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czernikowie 7187
UCHWAŁY:
1992 nr VI/76/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 7188
1993 nr VII/81/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom na terenie Miasta Żnina 7189
1994 nr VII/83/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/230/2000 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 kwietnia 2000 r. dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 7191
1995 nr IX/76/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rojewo 7191
1996 nr VII/40/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Zbójno do kategorii dróg gminnych 7192
1997 nr X/62/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu i metali kolorowych na terenie Gminy Rogowo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 7193
1998 nr X/63/03 Rady Gminy w Rogowie Powiat Żniński z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowo-Kulturalnych w Rogowie 7193
1999 nr VII/55/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 7195
2000 nr VII/56/03 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminnych 7196
2001 nr XII/118/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 1 marca 1999 r., dotyczącej założenia Gimnazjum nr 1 w Paterku oraz określenia jego obwodu 7198
2002 nr VII/94/2003 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrcz 7198
2003 nr VIII/52/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radziejów 7199
2004 nr VIII/54/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 września 2003 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracjnego Placówek Oświatowych w Radziejowie 7203
2005 nr VIII/55/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radziejów 7204
2006 nr XIV/174/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r 7205
2007 nr X/61/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Solec Kujawski 7206
2008 nr X/73/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 października 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Solcu Kujawskim 7221
2009 nr VI/65/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 października 2003 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Osielsko za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Osielsko wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 7221
INFORMACJA
2010 rozporządzenie nr 1/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 7223
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-11
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]