Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 148 Bydgoszcz, 28 listopad 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1975 nr VIII/57/03 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7143
1976 nr XII/89/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie ich najemcom oraz sprzedaży lub oddawania w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domów mieszczących te lokale 7149
1977 nr XII/97/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sępólnie Krajeńskim 7150
1978 nr XII/100/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Skarpa i nadania mu Statutu 7152
1979 nr XII/101/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Sępólno Krajeńskie 7157
1980 nr IX/76/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamień Krajeński 7158
1981 nr IX/78/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 7171
1982 nr VII/74/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, liczby punktów i zasad ich usytuowania na terenie Ciechocinka 7173
1983 nr XI/4/123/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Statutu Gminy Mrocza 7175
1984 nr XI/5/124/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta i Gminy Mrocza na stałe obwody głosowania oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych 7176
1985 nr XI/7/126/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 września 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kosowie, działającej na prawach szkoły publicznej 7177
1986 nr XIII/106/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Tuchola oraz insygniów w postaci łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej i łańcucha Burmistrza Tucholi 7178
1987 nr XIII/107/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Tuchola 7179
1988 nr XIII/108/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tuchola 7182
1989 nr XIII/109/03 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Tuchola 7183
POBIERZ

Opublikowane: 2003-12-10
Ostatnia modyfikacja: 2003-12-10
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]